Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 16/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 16/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-27

skarg A. B.-K., B. B. i U. K. na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 132/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Uścimów w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 649/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 688/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 662/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały o przystąpieniu do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy

II SA/Lu 666/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 1026/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 408/11 dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej występującej w sentencji postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 1026/11

II SA/Lu 86/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 568/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   5