Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 358/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 520/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wnioskiem A sp. z o.o. w R. o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania

II SA/Op 433/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 358/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 335/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 520/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 66/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 773/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 772/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 435/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Olszanka w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3