Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

II SA/Kr 846/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobieranie wody

II SA/Kr 1226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie włączenia posesji członków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Węgrzcach do oczyszczalni ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały