Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1555/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 450/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 804/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

SA/Rz 1659/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 458/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża gazu ziemnego na skutek skargi kasacyjnej A. J. i R. D. od postanowienia WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 458/11

SA/Rz 1039/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego skargi oddala

SA/Rz 1663/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

SA/Rz 1683/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

SA/Rz 1686/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

SA/Rz 1682/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3