Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SAB/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności