Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 539/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 215/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla wsi : B., B., J., K., L., L., M., P., T., Z. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 15 ust.l pkt 3, § 15 ust. 2 pkt 5, § 15 ust. 2 pkt 7, § 17 w zakresie słów: 'Wszelkie prace planistyczne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków', § 18 pkt 5, § 19 pkt 4, § 20 pkt 3, § 21 pkt 6 lit.b w zakresie słów: 'i wcz...

II SA/Kr 224/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę B.

II SA/Kr 230/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi K. w Gminie K. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 4, § 2 ust. 5, § 5 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 3 w zakresie zdania: 'w sytuacji orientacyjnego wyznaczenia tej strefy na rysunku planu, należy ją uściślić w toku sporządzania koncepcji zagospodarow...

II SA/Kr 319/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiśniowa

II SA/Kr 775/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kamienica w przedmiocie skorygowania oczywistego błędu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 537/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 540/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi W. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1270/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Iwanowice w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1318/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz
1   Następne >   3