Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 442/10 - Wyrok NSA z 2011-04-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

II GSK 75/10 - Wyrok NSA z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności

II GSK 1864/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego

II GSK 289/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec

II GSK 735/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

III SA/Łd 537/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec

III SA/Łd 669/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

IV SA/Po 830/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,

III SA/Łd 725/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w zakresie lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych po wznowieniu postępowania

II SA/Ol 11/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie utraty ważności potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy i skreślenie z listy tych podmiotów
1   Następne >   +2   5