Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

II SA/Ke 485/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-05

Sprawa ze skargi A.P. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej nagany