Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 1526/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Sz 831/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za maj 2005 r.

I SA/Sz 661/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 679/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług, po wznowieniu postępowania

I SA/Sz 938/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2006 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 939/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2006 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 940/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2006 r. wraz z odsetkami

I GSK 954/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 566/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Sz 601/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oraz jej zwrotu za listopada 2006 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   26