Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 949/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej . w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń 2006 rok