Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bk 218/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług od towaru ujętego w zgłoszeniu celnym z dnia 0

I SA/Bk 213/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Lu 298/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług

III SA/Lu 300/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług

III SA/Lu 45/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-14

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w G. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Lu 55/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług

III SA/Lu 237/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Lu 640/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Lu 351/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

I SA/Bk 214/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług od towaru ujętego w zgłoszeniu celnym
1   Następne >   2