Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bk 403/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-01-28

Sprawa ze skargi F. J. C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym wynikającym ze złożonych w maju 2004 r. deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.

I SA/Bd 721/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu

I SA/Sz 31/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2003 r.

I SA/Sz 317/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego zamówienie na odbiór wyrobu akcyzowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

III SA/Lu 322/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług uchyla zaskarżona decyzję i zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz 'C.' Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę [...] złotych zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Lu 323/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Lu 709/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieistnienia obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług

III SA/Lu 728/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym dotyczącym nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

III SA/Lu 25/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieistnienia obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego

III SA/Lu 105/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości cła, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   4