Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bd 204/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Bk 254/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów

I SA/Bk 424/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy, po wznowieniu postępowania, stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Bk 503/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towaru oraz odmowy zwolnienia towaru z należności podatkowych

III SA/Gl 274/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług

I SA/Sz 563/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym wraz z należnym oprocentowaniem

I SA/Sz 737/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia należnego zobowiązania w podatku akcyzowym oraz odmowy nadpłaty w tym podatku

I SA/Sz 151/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2006r.

I SA/Sz 260/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie powstania długu celnego, określenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług

I SA/Sz 594/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego oraz stwierdzenia nadpłaty w tym podatku
1   Następne >   +2   +5   10