Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 326/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2009 r.

I SA/Sz 754/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Bd 1018/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2009 r. oraz solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki za zaległości podatkowe

I SA/Ol 115/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

skarg P. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług I . uchyla zaskarżone decyzje ; I

I SA/Ol 131/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 329/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2010 r.

I SA/Sz 1180/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2009 r.

I SA/Ol 412/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-05

skarg P. D. P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Sz 1472/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2005 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 476/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-26

Skarga [...] na decyzję [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2006 r. wraz z odsetkami
1   Następne >   +2   +5   +10   32