Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 514/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług;

I SA/Bd 346/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Ol 6/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Ol 93/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Ol 708/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1425/14 - Wyrok NSA z 2016-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Bd 1033/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Ol 84/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Bd 5/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń i luty 2009 r.

I SA/Ol 232/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej
1   Następne >   +2   +5   7