Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1038/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 44/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy unieważnienia zgłoszenia celnego oraz określenia podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru

I GSK 43/17 - Wyrok NSA z 2017-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych

I GSK 29/17 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych

I GSK 6/17 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych

I SA/Bd 83/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Bd 46/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju bazowego.

I SA/Bd 47/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju bazowego.

I GSK 1717/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 278/17 - Wyrok NSA z 2017-06-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. A. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Krakowie nr [...], 29 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   4