Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Sz 135/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2006 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 282/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w podatku akcyzowym za październik 2004 r. wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Bd 74/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Sz 82/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2006 r. wraz z odsetkami

III SA/Gl 589/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Bd 326/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2009 r.

III SA/Gl 1012/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego

I SA/Go 1555/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I SA/Sz 754/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Sz 297/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100