Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Po 5/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego;

III SAB/Po 6/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące styczeń 2007 i styczeń 2008 roku

III SAB/Po 3/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SAB/Po 2/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń 2007 r., po wznowieniu postępowania