Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 214/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji towarowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty.

III SA/Gl 1315/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1316/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1396/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-03

Skarga J. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1399/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1401/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1467/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 533/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 938/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług

I SA/Go 833/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   11