Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 566/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 678/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 679/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 680/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 656/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 745/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowa zwrotu należności celnych

V SA/Wa 691/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

III SA/Wr 480/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia prawidłowej kwoty długu celnego

I SA/Ol 399/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-09

skarg R. P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 590/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.
1   Następne >   2