Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 1477/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi C. S.A. w Ł. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...]; [...], [...] grudnia 2012 r. nr [...]; [...] w przedmiocie cła antydumpingowego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 115/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

skarg P. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług I . uchyla zaskarżone decyzje ; I

I SA/Ol 131/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Sz 1305/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

skarg P.A. W.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłych członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 2872/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenie kwoty podatku od towarów i usług;

I SA/Ol 412/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-05

skarg P. D. P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

III SA/Wr 548/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie

III SA/Wr 562/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie

I SA/Bd 642/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru.

I SA/Ol 117/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

skarg P. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   9