Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1239/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie: podatku od towarów i usług

I FSK 1415/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku oraz określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Gl 1240/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie: podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1241/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie: podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1238/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie: podatku od towarów i usług

I SA/Go 277/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług