Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 1/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki w opłacie paliwowej za okres od stycznia do września 2011r.

V SA/Wa 207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

II FSK 2076/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za miesiąc listopad 2011 r.

II FSK 201/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Łodzi w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od gier za styczeń i luty 2010 r.

II FSK 202/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Łodzi w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od gier za lipiec 2010 r.

II FSK 188/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od gier za listopad 2010 r.

II FSK 189/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od gier za październik 2010 r.

II FSK 190/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od gier za maj 2010 r.

II FSK 187/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od gier za czerwiec 2011 r.

II FSK 200/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od gier za grudzień 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   13