Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 228/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier

II SA/Go 229/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier

II SA/Go 164/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier

II SA 2313/01 - Wyrok NSA z 2001-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy (...) w przedmiocie regulaminu targowiska

II SA/Po 363/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-21

skarg 'X' S. A. na decyzje SKO w P. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Po 537/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w uiszczonej opłacie za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;

III SA 1541/91 - Wyrok NSA z 1992-02-12

Skarga Andrzeja K. na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie wyłączenia ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności gospodarczej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA 3775/01 - Wyrok NSA z 2002-05-09

skarg Stowarzyszenia Kupców 'H.' w W. na uchwały Zarządu Dzielnicy Ś. Gminy W.-C. w przedmiocie ustalenia stawek czynszu najmu obowiązujących na zmodernizowanym targowisku 'H.' w W. oraz w sprawie Pasażu Handlowego 'H.':~

II SA 2899/01 - Wyrok NSA z 2002-05-13

skarg Mirosława P., Jadwigi C. i Krzysztofa J. na niewykonanie przez Zarząd Dzielnicy Ś. Gminy W. wyroku NSA w przedmiocie stwierdzenia nieważności jego uchwały (...) w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie powierzchni gruntu na targowisku P.D. w W.

III SA/Wr 509/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
1   Następne >   2