Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 1018/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cła antydumpingowego

I SA/Sz 1019/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cła antydumpingowego

III SA/Lu 403/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej

I SA/Bd 252/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Bk 363/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiące marzec i kwiecień 2004 r.

I SA/Go 1183/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I SA/Sz 634/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego

I SA/Go 1199/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I SA/Go 986/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej postanowił:

I SA/Sz 433/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2