Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Wa 51/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego W. 1) zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego W. do zakończenia kontroli podatkowej wszczętej na podstawie upoważnienia nr [...] w terminie 30 dni od dnia doręczenia organowi akt administracyjnych sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku, 2) stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) od...

I SAB/Sz 1/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi C. M. na przewlekłość postępowania kontrolnego w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2013 r.

I SAB/Sz 2/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi C. M. na przewlekłość postępowania kontrolnego w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za październik 2013 r.

III SAB/Wa 17/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi A. J. oraz K. J. na przewlekłość postępowania SKO w W. w zakresie rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta [...] W. nr [...] 1) stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. dopuściło się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2) stwierdza, że przewlekłość nie ma charakteru rażącego, 3) przyznaje od SKO w W. sumę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), 4) z...

III SAB/Wa 18/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi I. J. oraz J. J. na przewlekłość postępowania SKO w W. w zakresie rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta [...] nr [...] 1) stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. dopuściło się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2) stwierdza, że przewlekłość nie ma charakteru rażącego, 3) przyznaje od SKO w W. sumę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), 4) zasądza o...