Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Lu 403/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej

I SA/Bd 252/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego