Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 3010/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej w części

VII SA/Wa 263/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Sz 761/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2779/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2885/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 158/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej