Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III ZP 10/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-01-17

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy z powództwa (...) przeciwko Przedsiębiorstwu Robót Komunikacyjnych (...) o wynagrodzenie, na skutek rewizji powoda od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy (...) - oddalił rewizję.