Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2213/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu odsetek ustawowych od nieuregulowanych w terminie rat rocznej opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości