Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 2824/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji