Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 699/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-30

skarg J. P. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za przechowywanie towaru

I SA/Bd 999/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Rz 1109/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 942/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wartości celnej towaru

I SA/Ol 695/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-30

skarg J. P. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za przechowywanie towaru Oddala skargi