Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 838/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zażalenia za niedopuszczalne