Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 761/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 493/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 678/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

I GSK 994/12 - Wyrok NSA z 2013-10-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi D. M. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 679/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 670/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

I SA/Bd 542/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 691/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 762/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych
1   Następne >   3