Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 1524/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

V SA/Wa 3036/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Bd 1321/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2014 r.

I SA/Sz 1522/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Bd 1327/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

I SA/Bd 126/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia.

I SA/Sz 1525/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Bd 1326/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

I SA/Sz 1523/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Bd 218/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   4