Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 232/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-09-20

Sprawa ze skargi M. K. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie z dnia