Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 429/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Po 906/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 252/11 - Wyrok NSA z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Po 604/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

IV SA 2350/97 - Wyrok NSA z 2000-01-17

W postępowaniu administracyjnym dotyczącym odpowiedzialności zawodowej w budownictwie postępowanie wyjaśniające poprzedzające wystąpienie organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o orzeczenie w przedmiocie zastosowania kary w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy

VIII SA/Wa 86/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 1391/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

IV SA 1496/02 - Wyrok NSA z 2003-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

SA/Wr 1139/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-13

skargę Wiesława M. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w J.G. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości z tytułu posiadania garażu.

I SA/Bd 116/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2