Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Po 336/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie kary pieniężnej za wykonanie transportu drogowego bez wymaganej licencji;

II GSK 1020/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie umorzenia kary pieniężnej

I SA/Lu 6/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ch. w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego

III SA/Gd 521/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-31

Sprawa ze skargi K. R. na czynność Starosty w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu

II SA/Bk 125/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy uchylenia kary porządkowej

II SA/Op 411/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązku przewoźnika

III SA/Łd 600/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania przez podmiot wysyłający obowiązku określonego art. 5 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

III SA/Łd 537/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu zgłoszenia przez przewoźnika danych niezgodnych ze stanem faktycznym w zgłoszeniu przewozu towarów

II SA/Ol 986/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora w przedmiocie kary za zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w zgłoszeniu SENT 1/

III SA/Łd 694/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za zgłoszenie przez przewoźnika danych niezgodnych ze stanem faktycznym w zgłoszeniu przewozu towarów
1   Następne >   2