Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 546/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

II GSK 159/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Bk 266/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

II GSK 45/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania

III SA/Lu 461/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

III SA/Lu 475/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

III SA/Lu 668/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

I SA/Po 88/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Lu 481/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

II GSK 2071/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w zakresie zakładów wzajemnych
1   Następne >   +2   +5   +10   60