Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 500/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II SA/Po 146/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

VI SA/Wa 630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie nadpłaty z tytułu wyegzekwowanej opłaty eksploatacyjnej