Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 261/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej

I SA 1976/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA 2135/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie kary dyscyplinarnej