Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1155/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Kr 56/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia opłat za korzystanie ze środowiska

IV SAB 69/01 - Wyrok NSA z 2002-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania podania skarżących o stwierdzenie nieważności postanowienia Wojewody B.

II SA/Wr 486/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi