Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 923/99 - Postanowienie NSA z 1999-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odwołania ze stanowiska Inspektora Kontroli Skarbowej

II SA 2051/93 - Wyrok NSA z 1994-01-18

Skarga Henryka B. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym inspektorem kontroli skarbowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.