Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Wr 538/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zaniechania poboru podatku z tytułu nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości

FPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

Skarga Gminy Miasta Z. na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie nadmiernie pobranej dotacji celowej po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie I SA/Kr 1485/01 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administr...