Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Go 56/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 447/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie obciążenia kwotami sporządzenia opinii biegłego rzeczoznawcy

I SA/Sz 1524/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Ol 107/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 761/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

I SA/Bd 450/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Sz 294/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym za marzec 2006 r., wraz z odsetkami oraz odsetkami za zwłokę od niezapłaconych w terminie wpłat dziennych i kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Sz 295/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym za kwiecień 2006 r., wraz z odsetkami oraz odsetkami za zwłokę od niezapłaconych w terminie wpłat dziennych i kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Sz 296/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym za czerwiec 2006 r., wraz z odsetkami oraz odsetkami za zwłokę od niezapłaconych w terminie wpłat dziennych i kosztami postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   71