Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

V SA 1813/98 - Wyrok NSA z 1999-03-11

Skarga Mariana S. na postanowienie Szefa Urzędu Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji i na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie tego organu , a także

OPS 13/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-03-04

Skarga Apoloniusza P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem SA/Rz 690/00 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 po...

III ARN 3/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie ~ uchyla zaskarżony wyrok i