Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

SA/Sz 169/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

VIII SA/Wa 413/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

SA/Sz 2122/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zaliczenia na poczet zaległości podatkowych

SA/Sz 1273/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego

I SA/Wr 1650/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie zarzutów dłużnika w postępowaniu zabezpieczającym

SA/Sz 2355/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego dot. dotacji

II OSK 1730/11 - Wyrok NSA z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania za niezasadne zarzuty dotyczące postępowania egzekucyjnego