Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Gl 23/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Komunikacyjnego Związku Komunalnego w przedmiocie ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej