Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

OSK 1060/04 - Wyrok NSA z 2005-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i