Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 95/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-05

Sprawa ze skargi G. D. na orzeczenie Komendanta [...] Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

II SA/Wa 1688/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 3005/13 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat

II SA/Wa 2698/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi B. W. na orzeczenie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

I OSK 2035/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia dodatku specjalnego

II SA/Ke 737/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie : odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji.

III SA/Kr 1288/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi A. K. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie ustalenia prawa do wzrostu uposażenia

III SA/Lu 298/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-27

Sprawa ze skargi K. Z. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

I OSK 2642/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 527/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty odsetek od różnicy uposażeń
1   Następne >   +2   +5   +10   100